Η Εταιρία μας

Επωνυμία: ΠΟΤΑΜΟΣ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ:800837190
Αριθμός ΓΕΜΗ: 14257630600
Διεύθυνση: Καραόλη Δημητρίου 9 .ΤΚ 54630 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Εταιρικό κεφάλαιο: 3000€
Διαχειριστές : Πετρίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη- Φρυδας Κυριάκος του Τριαντάφυλλου
Εταίροι: Πετρίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη- Φρυδας Κυριάκος του Τριαντάφυλλου-Σαφλέκος Γραμματικός του Ιωάννη